S kolegy trenéry mj. s mým velkým učitelem Frantou Šustou a zakladatelkou Klikrtréninku Karen Pryor